Chế phẩm tương tự sinh học
Xem video

Chế phẩm tương tự sinh học

Chế phẩm tương tự sinh học được phát triển dựa theo các thuốc sinh học gốc. Chúng có những đặc tính lý hóa,  hiệu quả và độ an toàn trên lâm sàng tương tự như các sản phẩm tham chiếu. Những đặc điểm này được chứng minh trong các nghiên cứu so sánh toàn diện.

Kể từ 2013, chúng tôi đã đưa ra thị trường bốn thuốc tương tự sinh học để điều trị các bệnh tự miễn, ung thư và ung thư máu.

Từ 2010 trở đi, chúng tôi tiến hành phát triển cơ sở Bokényfoldi út ở Budapest để phát triển lĩnh vực dược phẩm hoàn toàn mới này và để đạt được sự thành thạo trong phân tích, đóng gói, bảo quản, tiếp vận (logistics), tiếp thị và phân phối.

Phòng soát chất lượng sản phẩm sinh học của chúng tôi là nơi thực hiện các thử nghiệm phân tích để kiểm soát chất lượng trước khi đưa thuốc ra thị trường.

WarningTrình duyệt của bạn đã cũ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn! Chrome || Firefox