Sức khỏe
T5, Th03 26, 2020 12:27 CH

Rửa tay đúng cách

WHO đã giới thiệu sáu bước rửa tay, bằng phương pháp này, chúng ta có thể loại bỏ vi trùng, vi rút và vi khuẩn khỏi bề mặt của bàn tay.
Sức khỏe

Rửa tay đúng cách

WHO đã giới thiệu sáu bước rửa tay, bằng phương pháp này, chúng ta có thể loại bỏ vi trùng, vi rút và vi khuẩn khỏi bề mặt của bàn tay.
T5, Th03 26, 2020 12:27 CH
Author:
T5, Th03 26, 2020 12:27 CH
Author:
Xem video

Video được WHO thực hiện nhằm đảm bảo tất cả chúng ta rửa tay đúng cách và loại bỏ tất cả các vi trùng, vi rút và vi khuẩn.

Video source: Semmelweis University, Budapest, Hungary

WarningTrình duyệt của bạn đã cũ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn! Chrome || Firefox