- Phát triển thành phẩm

Mục đích là tìm ra các công thức dược phẩm phù hợp nhất với nhu cầu bệnh nhân

Tại 3 nhà máy ở Hungary, Egis đều có bộ phận riêng để nghiên cứu và phát triển các thành phẩm.  Chúng tôi nghiên cứu phát triển của các sản phẩm dạng lỏng và bán rắn (gel, kem, thuốc mỡ, dung dịch, thuốc đạn vv) tại nhà máy ở Kormend, sau đó sẽ được sản xuất tại dây chuyền pha chế truyền thống. Từ 2010, chúng tôi đã phát triển các dạng thuốc rắn khác nhau tại Bokényfoldi út, Budapest. Thuốc ở đây được sản xuất ở quy mô công nghiệp, hoặc trong nhà máy sản xuất thuốc viên ở Bokényfoldi út hoặc ở Kormend. Chúng tôi cũng đã bắt đầu phát triển các loại thuốc dạng gel và kem ở nhà máy này từ năm 2018.  Egis đã có một phòng thí nghiệm để phát triển các hoạt chất có hoạt tính dược lý mạnh ở Keresztúri, Budapest . Chúng tôi luôn tuân thủ nguyên tắc để giảm thiểu tác động đến môi trường, tạo ra các khu vực sản xuất cách ly riêng biệt để bảo vệ nhân viên và môi trường.

Phân tích sở hữu trí tuệ (IP)

Mục đích của quá trình này là để tra cứu những thông tin có sẵn trong các ấn phẩm khoa học, các hồ sơ nộp để được bằng sáng chế và các bằng phát minh đã được cấp đó để tìm hiểu về tình trạng khoa học hiện tại và những hạn chế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

Phát triển thuốc quy mô phòng thí nghiệm

Mục đích là tìm ra dạng bào chế và công thức sản phẩm phù hợp nhất với các thành phần hoạt chất cụ thể và nhu cầu điều trị ở quy mô phòng thí nghiệm. Dạng bào chế, thành phần và quy trình sản xuất là những yếu tố quyết định lượng và thời gian thuốc được hấp thu vào cơ thể. Các khía cạnh quan trọng khác là sự ổn định và hạn dùng của thuốc, cũng như các vật liệu cho bao bì cấp một. Những điều này rất cần thiết để có thể tiến hành sản xuất ở quy mô công nghiệp.

Thử nghiệm phân tích sản phẩm

Mục đích là phân tích khả năng tương thích của các thành phần, cũng như để kiểm tra các đặc tính lý hóa, độ tinh khiết, khả năng giải phóng hoạt chất và sự ổn định của hoạt chất trong công thức thuốc để có có được một hoặc vài công thức tối ưu nhất. Trong quá trình phát triển sản phẩm, các phương pháp phân tích cũng phải được phát triển liên tục cho đến khi tìm ra một phương pháp phân tích phù hợp nhất có thể phản ánh được toàn diện về chất lượng của thuốc và cũng như sẽ được sử dụng sau đó để kiểm soát chất lượng và lưu hành sản phẩm. Tất cả điều này được thực hiện song song với việc phát triển và hoàn thiện công thức và quy trình sản xuất.

Soạn thảo hồ sơ cấp bằng phát minh

Nếu kết quả nghiên cứu là một sự đổi mới, chẳng hạn như một công thức mới, một dạng của hoạt chất mới có lợi hoặc sự đổi mới trong quy trình sản xuất có giá trị, được đánh giá góc độ quyền sở hữu công nghiệp thì sẽ xin cấp phép quyền bảo hộ phát minh.

Tăng quy mô sản xuất sản phẩm

Mục đích là tăng quy mô sản xuất từ quy mô trong phòng thí nghiệm sang quy mô sản xuất thương mại trong tương lai. Trong quá trình nhiều giai đoạn này, phải xác định các thông số ảnh hưởng đến chất lượng, tối ưu hóa công thức và  quy trình sản xuất, và cuối cùng là xác định các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm thuốc.

WarningTrình duyệt của bạn đã cũ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn! Chrome || Firefox