Cảnh giác dược, báo cáo sự kiện bất lợi

Vui lòng báo cáo mọi sự kiện bất lợi có thể liên quan đến các sản phẩm của công ty dược Egis.

Văn phòng đại diện EGIS Pharmaceuticals PLC tại TP. HCM

Địa chỉ Phòng 1101, tầng 11, tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức kế, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ bưu điện Phòng 1101, tầng 11, tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức kế, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại +84 28 38220 999
Fax +84 28 38229 676
E-mail info@egis.vn

Liên hệ

Bạn có thể sử dụng mẫu liên hệ trực tuyến sau đây để gửi tin nhắn đến bộ phận chịu trách nhiệm trực tiếp.

Văn phòng đại diện EGIS Pharmaceuticals PLC tại Hà Nội
Địa chỉ: Phòng 1326, tầng 13, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Số điện thoại: +84 24 3266 3161
Fax: +84 24 3934 3966

Cảnh giác dược, báo cáo sự kiện bất lợi

Vui lòng báo cáo mọi sự kiện bất lợi có thể liên quan đến các sản phẩm của công ty dược Egis.

DS. Ngô Thị Dung

Trưởng bộ phận pháp chế Văn phòng đại diện EGIS Pharmaceuticals PLC tại Việt Nam

Phòng 1326, tầng 13, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Hotline 24/7: +84 2838220999

Di động: +84 9 777 09 286         

Email: ngothi.dung@egis.vn

 

DS. Mai Anh Thư

Phụ trách Marketing

Văn phòng đại diện EGIS Pharmaceuticals PLC tại TP. HCM

Phòng 1101, tầng 11, tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức kế, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 8 38 220 999

Fax: +84 8 38 229 676

Di dộng: +84 9 462 75 755

Email: maianh.thu@egis.vn

WarningTrình duyệt của bạn đã cũ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn! Chrome || Firefox