Ba công ty con của Egis được bầu chọn là các nhà tuyển dụng tốt nhất

T6, Th06 14, 2019 10:51 CH

Sau thành công của Egis tại Nga và Egis tại Ba Lan, chúng tôi tự hào thông báo rằng Egis tại Cộng Hòa Séc cũng đã được công nhận là Nhà tuyển dụng tốt nhất tại Khảo sát Aon Hewitt về sự cam kết của nhân viên.

Ba công ty con của Egis được bầu chọn là các nhà tuyển dụng tốt nhất

T6, Th06 14, 2019 10:51 CH

Sau thành công của Egis tại Nga và Egis tại Ba Lan, chúng tôi tự hào thông báo rằng Egis tại Cộng Hòa Séc cũng đã được công nhận là Nhà tuyển dụng tốt nhất tại Khảo sát Aon Hewitt về sự cam kết của nhân viên.

Egis được Aon thừa nhận ở ba trong số 18 quốc gia nơi nó có văn phòng văn phòng đại diện. Những thành tựu mới nhất này cho thấy sự cống hiến của các team của chúng tôi và môi trường làm việc dễ chịu mà các văn phòng địa phương của chúng tôi mang lại.

WarningTrình duyệt của bạn đã cũ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn! Chrome || Firefox