Sự kiện
T3, Th05 7, 2019 9:12 CH
Author: Mezo Dora

Egis nhận Giải thưởng Thực hành Tốt cho Nơi làm việc lành mạnh cho sức khỏe

Với tinh thần hợp tác rất chặt chẽ với nhân viên, chúng tôi hiện đang thiết kế lại quần áo bảo hộ. Mặc dù dự án vẫn đang được tiến hành, sự hợp tác của chúng tôi đã được thừa nhận: chúng tôi đã được trao Giải thưởng Thực hành Tốt cho Nơi làm việc lành mạnh, vì vậy chúng tôi có thể chuyển sang vòng tiếp theo được tổ chức cho các quốc gia EU.
Sự kiện

Egis nhận Giải thưởng Thực hành Tốt cho Nơi làm việc lành mạnh cho sức khỏe

Với tinh thần hợp tác rất chặt chẽ với nhân viên, chúng tôi hiện đang thiết kế lại quần áo bảo hộ. Mặc dù dự án vẫn đang được tiến hành, sự hợp tác của chúng tôi đã được thừa nhận: chúng tôi đã được trao Giải thưởng Thực hành Tốt cho Nơi làm việc lành mạnh, vì vậy chúng tôi có thể chuyển sang vòng tiếp theo được tổ chức cho các quốc gia EU.
T3, Th05 7, 2019 9:12 CH
Author:
Mezo Dora
T3, Th05 7, 2019 9:12 CH
Author: Mezo Dora

Bên cạnh sự an toàn của các đồng nghiệp, sức khỏe của họ cũng rất quan trọng đối với chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định khởi động một dự án đặc biệt và thiết kế lại quần áo bảo hộ cho nhân viên dưới sự hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Tư vấn về An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc, Công đoàn và Hội đồng Lao động. Với sự hợp tác xuất sắc này, Egis đã được trao giải thưởng Thực hành tốt cho Nơi làm việc lành mạnh cho sức khỏe do Zoltán Marczinkó, Phó Bộ trưởng Quan hệ Doanh nghiệp Trong yếu, trao tặng tại hội trường lớn của Đại học Công nghệ và Kinh tế Budapest. Thay mặt Egis, Tiến sĩ Klára András, Giám đốc Nhân sự và Gábor Réti, Giám đốc An toàn và Sức khỏe Môi trường đã nhận được Giải thưởng rất uy tín này. Các chi tiết về dự án đang thực hiện của chúng tôi sẽ được công bố trên trang web và các ấn phẩm in ấn khác của Tiêu điểm quốc gia như một ví dụ để theo dõi.

Chỉ có hai công ty Hungary được trao giải, và sẽ chuyển sang vòng tiếp theo được tổ chức giữa các nước EU. Chúng tôi đang mong chờ chương tiếp theo thú vị này!

WarningTrình duyệt của bạn đã cũ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn! Chrome || Firefox