Nhân sự
T5, Th04 30, 2020 3:10 CH

Cuộc phỏng vấn với ông István Hodász (CEO của EGIS) trên PharmaBoardroom

PharmaBoardroom là một website dành cho các chuyên gia cao cấp, cung cấp các tin tức, xu hướng và báo cáo toàn cầu liên quan đến ngành công nghiệp dược phẩm.
Nhân sự

Cuộc phỏng vấn với ông István Hodász (CEO của EGIS) trên PharmaBoardroom

PharmaBoardroom là một website dành cho các chuyên gia cao cấp, cung cấp các tin tức, xu hướng và báo cáo toàn cầu liên quan đến ngành công nghiệp dược phẩm.
T5, Th04 30, 2020 3:10 CH
Author:
T5, Th04 30, 2020 3:10 CH
Author:

Trong cuộc phỏng vấn của mình, Ông István Hodász đã nói về lịch sử của công ty, những ưu tiên của ông kể từ khi trở thành CEO, tầm quan trọng của hình ảnh công ty trên thị trường thuốc generic có thương hiệu, các chiến lược hiện tại, cũng như định hướng và văn hóa của công ty Egis.

Vui lòng tìm hiểu thêm tại đây.

WarningTrình duyệt của bạn đã cũ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn! Chrome || Firefox