Nhân sự
T5, Th04 5, 2018 12:23 SA

Tiến sĩ Klára András, Giám đốc nhân sự: Các giá trị của Tập đoàn Egis

Sư mệnh của Egis là dùng tất cả các năng lực của mình để phục vụ mọi người, đảm bảo một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh. Mỗi nhân viên đều có giá trị quan trọng đối với chúng tôi.
Nhân sự

Tiến sĩ Klára András, Giám đốc nhân sự: Các giá trị của Tập đoàn Egis

Sư mệnh của Egis là dùng tất cả các năng lực của mình để phục vụ mọi người, đảm bảo một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh. Mỗi nhân viên đều có giá trị quan trọng đối với chúng tôi.
T5, Th04 5, 2018 12:23 SA
Author:
T5, Th04 5, 2018 12:23 SA
Author:
Xem video

Công việc hàng ngày của chúng tôi là xây dựng một môi trường nơi mọi người yêu thích làm việc. Giá trị của chúng tôi ổn định, cải tiến nhưng không thay đổi trong hàng trăm năm qua. Ở Egis, chúng tôi dám đổi mới, chúng tôi phát triển thông qua hợp tác, chúng tôi mang lại sự chăm sóc và cống hiến để thành công.

WarningTrình duyệt của bạn đã cũ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn! Chrome || Firefox