Hoạt động nhượng quyền
Xem video

Hoạt động nhượng quyền

Khi thâm nhập một thị trường hoặc một lĩnh vực điều trị mới, chúng tôi thực hiện các hoạt động nhượng quyền – đây là một phần trong cách thức kinh doanh truyền thống của Egis trong vài thập kỷ qua. Việc tiếp thị các loại thuốc do Egis phát triển và sản xuất ở các thị trường thứ yếu (những thị trường mà Egis không đặt công ty con hoặc văn phòng đại diện) thường được thực hiện thông qua hoạt động nhượng quyền. Tại các quốc gia này, Egis trao quyền tiếp thị sản phẩm cho các công ty dược phẩm địa phương đứng đầu. Sản phẩm của Egis hiện đang có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới, và bởi vì chất lượng tuyệt vời và giá cả tốt, chúng rất phổ biến và được đón nhận rộng rãi trên toàn thế giới.

Để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng và mở rộng lĩnh vực điều trị, hoạt động nhượng quyền đã trở nên ngày càng quan trọng trong chính sách kinh doanh của Egis. Những công ty nhượng quyền cho Egis là các công ty dược phẩm nổi tiếng trên toàn cầu — nhờ danh tiếng và chuyên môn tốt, các công ty này đã chọn Egis để tiếp thị sản phẩm của họ.

WarningTrình duyệt của bạn đã cũ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn! Chrome || Firefox