Sản xuất
Xem video

Sản xuất

Chúng tôi phát triển và sản xuất tất cả các dạng bào chế khả thi, mỗi năm sản xuất hơn 5 tỷ viên nén, viên nang và 170-180 triệu hộp sản phẩm. 

Với các sản phẩm chất lượng cao, chúng tôi tuân thủ theo các hướng dẫn đảm bảo chất lượng (cGMP) và quy định quốc tế cao nhất, được sản xuất tại ba nhà máy ở Hungary. Các nhà máy sản  xuất các hoạt chất nằm tại trụ sở chính-đường Keresztúri út, Budapest trong khi các thuốc thành phẩm được sản xuất ở 2 nhà máy khác tại đường Bokényfoldi út, Budapest và tại thành phố Körmend. Tại Bokényfoldi út, chúng tôi có nhà máy sản xuất thuốc tiêm và thuốc viên, cùng với nhà máy đóng gói bao bì  và một kho chứa thành phẩm. Tại Kormend chúng tôi có nhà máy sản xuất thuốc viên bao gồm viên nén, viên bao film và viên hoàn, và một nhà máy dược liệu, nơi sản xuất thuốc mỡ, thuốc đạn, thuốc dạng dung dịch, sirô và khí dung. Những nhà máy này đều có cơ sở lưu trữ hiện đại và một nhà máy đóng gói

WarningTrình duyệt của bạn đã cũ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn! Chrome || Firefox