Đóng gói thành phẩm
Xem video

Đóng gói thành phẩm

Sản phẩm của chúng tôi đã có mặt hơn 60 quốc gia. Quy trình đóng gói hoàn chỉnh của chúng tôi được thực hiện bởi các thiết bị tự động có độ chính xác cao — với dây chuyền sản xuất có thể xử lý đóng gói lên đến 8000 hộp thuốc mỗi giờ.

Kể từ tháng 2 năm 2019, các loại thuốc kê toa ở Liên minh Châu Âu đã được bán trên thị trường với bao bì rõ ràng và được dán nhãn bằng một code có chứa một mã định danh duy nhất - một quá trình được gọi là tuần tự hóa (serialization) . Việc xác định và xác thực hàng tỷ sản phẩm thuốc này  được đảm bảo bằng việc xác minh đầu cuối (end-to-end verification) này tại EU.

WarningTrình duyệt của bạn đã cũ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn! Chrome || Firefox