Phát triển hoạt chất

Chúng tôi đã thiết lập cơ sở hạ tầng tiên tiến cần thiết cho việc phát triển cả các hoạt chất truyền thống và những hoạt chất được gọi là hoạt chất có hoạt tính dược lý mạnh (HP). Đối với các thành phần hoạt chất có hoạt tính dược lý mạnh như vậy, nhân viên của chúng tôi làm việc tách biệt hoàn toàn với các chất và sử dụng găng tay đặc biệt để thao tác với các dụng cụ và thiết bị - được đặt trong các khu vực cách ly kín, trong suốt. Thiết lập khu vực cách ly hiện đại đảm bảo môi trường làm việc thuận tiện và an toàn, trong khi chúng tôi bảo vệ môi trường của chúng ta với một hệ thống thu gom và loại bỏ chất thải khép kín.

Phân tích sở hữu trí tuệ (IP)
Mục đích của quá trình này là tra cứu các thông tin có sẵn trong các ấn phẩm chuyên ngành, các đơn xin cấp bằng sáng chế và các bằng sáng chế đã được cấp - từ đó tìm hiểu về các hạn chế hiện tại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.
Chi tiết
Mục đích của quá trình này là tra cứu các thông tin có sẵn trong các ấn phẩm chuyên ngành, các đơn xin cấp bằng sáng chế và các bằng sáng chế đã được cấp - từ đó tìm hiểu về các hạn chế hiện tại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.
Chi tiết
Bạn có biết?
Xem video
1
Xem video
Nghiên cứu & Phát triển hoạt chất ở quy mô phòng thí nghiệm
Mục tiêu là lựa chọn các hoạt chất generic phù hợp để nghiên cứu và phát triển, căn cứ từ các quyền sở hữu công nghiệp, khía cạnh độc tính, công nghệ và phát triển, quy trình tổng hợp hoạt chất để sản xuất chúng.
Chi tiết
Mục tiêu là lựa chọn các hoạt chất generic phù hợp để nghiên cứu và phát triển, căn cứ từ các quyền sở hữu công nghiệp, khía cạnh độc tính, công nghệ và phát triển, quy trình tổng hợp hoạt chất để sản xuất chúng.
Chi tiết
Bạn có biết?
2
Các thử nghiệm phân tích hoạt chất
Mục đích là phân tích cấu trúc hóa học, tính chất vật lý, độ tinh khiết và độ ổn định của các hoạt chất được chọn và chọn dạng phù hợp nhất để phát triển xa hơn dựa trên những dữ liệu này. Trong quá trình phát triển hoạt chất, các phương pháp phân tích cũng phải được phát triển liên tục đồng thời với việc mở rộng và hoàn thiện quy trình sản xuất. Cuối cùng, một loạt các phương pháp phân tích được xây dựng để hoàn chỉnh chất lượng của hoạt chất. Những phương pháp phân tích đó sẽ được sử dụng trong kiểm soát chất lượng và lưu hành sản phẩm.
Chi tiết
Mục đích là phân tích cấu trúc hóa học, tính chất vật lý, độ tinh khiết và độ ổn định của các hoạt chất được chọn và chọn dạng phù hợp nhất để phát triển xa hơn dựa trên những dữ liệu này. Trong quá trình phát triển hoạt chất, các phương pháp phân tích cũng phải được phát triển liên tục đồng thời với việc mở rộng và hoàn thiện quy trình sản xuất. Cuối cùng, một loạt các phương pháp phân tích được xây dựng để hoàn chỉnh chất lượng của hoạt chất. Những phương pháp phân tích đó sẽ được sử dụng trong kiểm soát chất lượng và lưu hành sản phẩm.
Chi tiết
Bạn có biết?
Xem video
3
Xem video
Soạn thảo hồ sơ xin cấp bằng sáng chế
Nếu kết quả của quá trình nghiên cứu và phát triển là một sự đổi mới, ví dụ như một dạng mới của hoạt chất hoặc sự đổi mới diễn ra trong một quy trình sản xuất mà nó có giá trị nhìn từ góc độ quyền sở hữu công nghiệp, thì việc đạt được sự bảo hộ phát minh sáng chế rất quan trọng để giúp tăng khả năng cạnh tranh.
Chi tiết
Nếu kết quả của quá trình nghiên cứu và phát triển là một sự đổi mới, ví dụ như một dạng mới của hoạt chất hoặc sự đổi mới diễn ra trong một quy trình sản xuất mà nó có giá trị nhìn từ góc độ quyền sở hữu công nghiệp, thì việc đạt được sự bảo hộ phát minh sáng chế rất quan trọng để giúp tăng khả năng cạnh tranh.
Chi tiết
Bạn có biết?
4
Tăng quy mô sản xuất hoạt chất
Mục đích của giai đoạn này là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng ở khía cạnh vật lý/ hóa học trong quá trình mở rộng quy mô của quy trình sản xuất, nghiên cứu các quy trình công nghệ bột, tối ưu hóa quy trình và biệt hóa các đặc tính của sản phẩm cuối cùng. Bắt đầu từ quy mô sản xuất phòng thí nghiệm, sau đó tăng dần lên quy mô sản xuất công nghiệp.
Chi tiết
Mục đích của giai đoạn này là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng ở khía cạnh vật lý/ hóa học trong quá trình mở rộng quy mô của quy trình sản xuất, nghiên cứu các quy trình công nghệ bột, tối ưu hóa quy trình và biệt hóa các đặc tính của sản phẩm cuối cùng. Bắt đầu từ quy mô sản xuất phòng thí nghiệm, sau đó tăng dần lên quy mô sản xuất công nghiệp.
Chi tiết
Bạn có biết?
Xem video
5
WarningTrình duyệt của bạn đã cũ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn! Chrome || Firefox