Nghiên cứu và phát triển

Đổi mới là một trong những yếu tố cốt lõi trong chiến lược của chúng tôi. Chúng tôi dành hơn 45 triệu EUR cho nghiên cứu và phát triển.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết

Nghiên cứu và phát triển

Một trong những chiến lược nền tảng của Tập đoàn Egis là đổi mới. Egis Group đã đầu tư hơn 45 triệu EUR cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong năm tài chính 2021/2022. 
Nghiên cứu và phát triển có tầm quan trọng đáng kể trong chiến lược của Tập đoàn Egis; công ty chúng tôi coi việc cải tiến và đổi mới liên tục là một trong những giá trị cốt lõi của chúng tôi.
Chúng tôi dành số tiền vượt trội hơn 45 triệu EUR mỗi năm cho nghiên cứu và phát triển. Số tiền này chiếm khoảng 8% doanh thu của chúng tôi. Mục đích chính là phát triển các hoạt chất generic là để thúc đẩy hiện đại hóa quy trình sản xuất, một trong những hoạt động được ưu tiên về mặt công nghệ và sáng chế. Phương pháp mới có thể là một phương pháp tổng hợp khác hoặc tối ưu hóa một phương pháp đã có sẵn. Các hoạt động của chúng tôi tập trung vào việc phát triển các loại thuốc mang lại giá trị gia cao cho bệnh nhân, kết hợp với các giải pháp trị liệu có sẵn trên thị trường.

WarningTrình duyệt của bạn đã cũ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn! Chrome || Firefox