Bảo vệ môi trường
Xem video

Bảo vệ môi trường

Công ty có trách nhiệm to lớn trước môi trường, nguyên tắc bảo vệ môi trường quan trọng nhất của chúng tôi là dự phòng – và chúng tôi cũng cam kết luôn luôn hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng từ hoạt động của công ty đến môi trường sống.

Yếu tố then chốt của chính sách môi trường của chúng tôi là sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lượng hiệu quả nhất, bảo vệ bầu khí quyến sạch, tránh tiếng ồn, xử lý nước thải và trả lại bề mặt đất, xử lý rác thải. Sự tuân thủ với những đòi hỏi của IPPC (Kiểm soát và sự phòng ô nhiễm) là phần rất quan trọng, phản ánh tiêu chuẩn chất lượng của chúng tôi, được công nhận qua thanh tra hàng năm.

Chúng tôi hướng đến việc sử dụng công nghệ tiên tiến trong quá trình đầu tư và phát triển – điều sẽ dẫn đến sự giảm đáng kể sự tiêu thụ nước và năng lượng, phát triển trong việc loại bỏ rác tái chế trong nhiều năm qua.

Khía cạnh chính yếu khác trong chính sách bảo vệ môi trường của chúng tôi là ý thức của mỗi nhân viên trong công ty như huấn luyện bảo vệ môi trường, còn gọi là “thanh tra xanh” trong nhà máy cho thấy ý thức bảo vệ môi trường như là một phần của cuộc sống hàng ngày.

Nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ môi trường được xây dựng trong Bộ tiêu chuẩn đạo đức Bảo vệ môi trường của công ty chúng tôi và được báo cáo lại quá trình thực hiện hàng năm.. Phòng thí nghiệm bảo vệ môi trường của chúng tôi đặt tại trụ sở chính của công ty, được xây dựng từ năm 1998, với nhiệm vụ quan trọng của nó là vận hành hệ thống tự kiểm soát nước thải công nghiệp và các thử nghiệm về rác thải.

WarningTrình duyệt của bạn đã cũ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn! Chrome || Firefox