Chăm sóc sức khỏe
Xem video
Mỗi năm 30 triệu người được điều trị bằng các sản phẩm của Egis tại 18 quốc gia trên thế giới.
Số người được điều trị từ:
Armenia flag
Armenia
Uzbekistan flag
Uzbekistan
Việt Nam flag
Việt Nam
Liên bang Nga flag
Liên bang Nga
Ukraina flag
Ukraina
Azerbaijan flag
Azerbaijan
Belarus flag
Belarus
Georgia flag
Georgia
Kazakhstan flag
Kazakhstan
Lithuania flag
Lithuania
Moldova flag
Moldova
Romania flag
Romania
Bulgaria flag
Bulgaria
Latvia flag
Latvia
Slovakia flag
Slovakia
Ba Lan flag
Ba Lan
Cộng hoà Séc flag
Cộng hoà Séc
Hungary flag
Hungary
Xét nghiệm tầm soát
Thông tin thêm
Chương trình tài trợ
Thông tin thêm
“It’s Good to Be Good”
Thông tin thêm
WarningTrình duyệt của bạn đã cũ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn! Chrome || Firefox