Virtual factory tour

Cùng tham gia Virtual Factory Tour trực tuyến và trải nghiệm góc nhìn 360 độ về dây chuyền sản xuất của chúng tôi.

Sản phẩm của chúng tôi hiện diện tại 65 quốc gia.
Chúng tôi hoạt động trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến ngành dược.
Đổi mới là một phần trong chiến lược của chúng tôi. Trong năm tài chính 2018/2019, chúng tôi đã đầu tư 47 triệu EUR cho hoạt động nghiên cứu và phát triển.
WarningTrình duyệt của bạn đã cũ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn! Chrome || Firefox